Các điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Dịch vụ thú y

1. Legal Based

WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP


2. Detailing Conditions

2.1. WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP: Chỉ dành quyền tiếp cận thị trường cho thể nhân cung cấp dịch vụ chuyên môn với tư cách cá nhân sau khi đã được phép của cơ quan quản lý về thú y của Việt Nam

2.2. Pháp luật Việt Nam: Không quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *