Mục tiêu của khách hàng cũng chính là mục đích của chúng tôi, uy tín luôn là tiêu chí hàng đầu mà chúng tôi theo đuổi qua mỗi dự án. Vì vậy, chúng tôi đã và đang là đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp, trong đó có các thương hiệu lớn trên toàn cầu, với hiệu quả của dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng hoàn toàn tập trung vào năng lực cốt lõi và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi là sự đáp ứng nhu cầu giao tiếp của khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật pháp lý chất lượng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân cũng như các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Do đó, nhiều công ty nước ngoài và trong nước cho chúng tôi cơ hội để cung cấp các bản dịch chính xác và kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ dịch thuật tài liệu pháp lý có công chứng được đa số các Cơ quan nhà nước và Tòa án tại Việt Nam chấp nhận.

Nhờ có các dịch giả pháp lý được cấp chứng nhận chuyên về dịch thuật các tài liệu đăng ký, giấy phép, kiện tụng, phán quyết pháp lý, luật và quy định, bản tuyên thệ, tuyên bố pháp lý và giấy xác nhận, ký quỹ, nhân chứng và bản sao của tòa án, hợp đồng, v.v, chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ đáng tin cậy khi họ gặp các quy định phức tạp ở Việt Nam cũng như giải quyết các tranh chấp dân sự và thương mại phức tạp.

The goals of clients are considered as our own ones, and prestige is always the top criteria that we pursue through every project. Therefore, we have been the strategic partner of many enterprises, including global big brand names, with efficient and effective outsourcing services in order to assist customers in totally focus on core competence and optimize business.

Our translation service is a response to the communication needs of our clients. We offer quality legal translation services for corporate and individual clients as well as multinational companies located in Vietnam. As a result, many foreign and local companies rely on us to provide accurate and timely translations. In addition, we also offer certified legal document translation services which are accepted by the majority of Government agencies and courts in Vietnam.

Thanks to certified legal translators specializing in translation of registration documents, licenses, litigation, legal ruling, laws and regulations, affidavits, legal statements and certifications, depositions, witness and court transcripts, contracts, etc., we provide our clients with reliable support as they tackle complex local regulatory and legal systems in Vietnam and resolve complicated commercial and civil disputes.