Thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh là một mô hình thu nhỏ của doanh nghiệp và hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp. Thay vì phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì rất nhiều công ty nước ngoài muốn mở chi nhánh tại Việt Nam để giảm bớt các thủ tục hành chính mà hoạt động vẫn hiệu quả.

Bài viết sau đây được thiết kế dưới dạng các câu hỏi đáp thông dụng nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chi nhánh của thương nhân nước ngoài và các thủ tục thành lập.

Thương nhân nước ngoài có được mở chi nhánh ở Việt Nam hay không?

Điều 3 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định thương nhân nước ngoài được thành lập Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phạm vi hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định thế nào?

Chi nhánh hoạt động cung ứng dịch vụ trong các ngành dịch vụ, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Các điều kiện để thương nhân nước ngoài được phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam?

Để thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

Trong trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thương nhân nước ngoài phải chuẩn bị những hồ sơ gì để thành lập chi nhánh tại Việt Nam?
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 3. Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 5. Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 6. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 7. Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh, trong đó bao gồm (i) Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh và (ii) Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định;
 8. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Bộ Công Thương tùy theo từng thời điểm và hồ sơ cụ thể.
Người đứng đầu tại chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện gì?

Người đứng đầu tại chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
Thương nhân nước ngoài cần lưu ý gì đối với hồ sơ thành lập chi nhánh trước khi nộp?

Khi chuẩn bị hồ sơ, khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau:

Đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Chi nhánh là người nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và  phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra với các tài liệu nêu trên là tài liệu bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Việt và phải được chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trình tự nộp hồ sơ thành lập chi nhánh thương nước ngoài tại Việt Nam gồm những bước nào?

Hình thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Bộ Công thương.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian phản hồi hồ sơ hợp lệ:

 • Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, chuyển viên giải quyết hồ sơ sẽ kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài, nếu từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Đối với trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Bộ Công thương sẽ gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập chi nhánh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Kết quả giải quyết: Giấy phép thành lập chi nhánh

Thông tin về chi nhánh của thương nhân nước ngoài có được công bố trên cổng thông tin điện tử không?

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp Giấy phép đăng tải các thông tin sau trên Cổng thông tin điện tử của mình:

 • Tên và địa chỉ của Chi nhánh;
 • Tên hoặc địa chỉ trụ sở chính của thương nhân nước ngoài;
 • Thông tin về người đứng đầu Chi nhánh;
 • Số tham chiếu, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp giấy phép;
 • Phạm vi hoạt động của Chi nhánh.
Sau khi thành lập, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cần phải làm gì?

Sau khi thành lập, chi nhánh cần tiến hành các thủ tục sau:

 • Đăng ký mã số thuế của chi nhánh;
 • Mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng thương mại;
 • Đăng ký khai và nộp thuế môn bài;
 • Xin Giấy phép lao động cho Trưởng chi nhánh và nhân sự nước ngoài làm việc tại chi nhánh;
 • Đăng ký bảo hiểm và thực hiện các thủ tục nhân sự khác cho người lao động tại chi nhánh.
Thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tối đa bao lâu?

Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải nộp các loại thuế gì?

Chi nhánh công ty nước ngoài có nghĩa vụ thực hiện chế độ thuế, kế toán theo quy định của Việt Nam.

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN). Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, chi nhánh của thương nhân nước ngoài là một trong các đối tượng phải nộp thuế TNDN theo quy định.

Thuế giá trị gia tăng (VAT). Khoản 3 Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC, chi nhánh của thương nhân nước ngoài là một trong các đối tượng phải nộp thuế VAT theo quy định.

Thuế thu nhập cá nhân của Người lao động. Căn cứ thông tư 111/2013/TT-BTC và thông tư 156/2013/TT-BTC thì nếu như chi nhánh hoạt động tại Việt Nam, có trực tiếp sử dụng lao động và trả thu nhập cho người lao động thì sẽ phải có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế TNCN cho người lao động.

Lệ phí môn bài. Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì mức thu lệ phí môn bài hàng năm đối với chi nhánh là 1.000.000 đồng.​

Ngoài ra, đối với những hoạt động đặc thù khác như xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên, sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì công ty ở Việt Nam sẽ phải nộp các loại thuế tương ứng với từng loại hình theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghĩa vụ báo cáo thường niên và định kỳ của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam?

Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, chi nhánh có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Bộ Công Thương.

Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ các quy định và hướng dẫn mới nhất liên quan đến việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Dương Luật là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục liên quan đến thủ tục thành lập và hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *