Thế nào là di chuyển tạm thời trong GPLĐ diện di chuyển nội bộ?

Theo Điều 3, NĐ 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, giải thích “… di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là DI CHUYỂN TẠM THỜI trong doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ VN và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục”.

Vậy xin hỏi: Như thế nào được xem là di chuyển tạm thời? Và di chuyển tạm thời được tính là bao nhiêu năm?

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho CTy TNHH Nidec Sankyo Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện và được Công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang làm việc CTy TNHH Nidec Sankyo Việt Nam từ năm 2018-2022 và tiếp tục được gia hạn làm việc tại Việt Nam từ 2022 thì thuộc đối tượng di chuyển nội bộ doanh nghiệp và được xem xét cấp giấy phép lao động theo quy định./.

Theo: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/

Tải bản tham khảo.

Bài viết trên được tổng hợp từ trang web của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chúng tôi bảo lưu quyền miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc khách hàng sử dụng các thông tin nêu trên mà chưa qua tham vấn của chuyên gia. Trong trường hợp khách hàng quan tâm và cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, thuế, kế toán, giấy phép và các vấn đề khác, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: info@duongluat.com hoặc qua điện thoại: 028 3838 6989 để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *