DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chúng tôi tư vấn và thực hiện trọn gói thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài và thành lập doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực sở trường của chúng tôi. Những hiểu biết sâu sắc về luật đầu tư, luật doanh nghiệp của Việt Nam, mạng lưới chuyên gia rộng lớn cũng như kinh nghiệm dày dặn đã giúp chúng tôi có được sự tin tưởng của khách hàng.

Chúng tôi có thể đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ quá trình thực hiện một dự án đầu tư, bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi, tìm kiếm địa điểm thực hiện dự án, xin cấp phép, triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có kinh nghiệm hỗ trợ cho các thương vụ mua bán sáp nhập dự án.

Trong phạm vi dịch vụ, chúng tôi cung cấp gói tư vấn toàn diện và thực hiện tất cả các công việc có liên quan cho đến khi công việc được hoàn tất theo như thỏa thuận. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn ban đầu, báo cáo pháp lý và nghiên cứu thị trường liên quan đến ngành nghề mà khách hàng dự kiến thành lập;
 • Tư vấn về điều kiện đầu tư, các hạn chế đầu tư, các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, bao gồm và không giới hạn liên quan đến doanh nghiệp, thuế, tài chính, kế toán, lao động, đất đai và các vấn đề khác;
 • Đăng ký thành lập công ty tại Việt Nam, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp theo quy định.
 • Tư vấn các thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch mua bán sáp nhập với cơ quan quản lý đầu tư của Việt Nam
 • Đăng ký thành lập văn phòng chi nhánh cho thương nhân nước ngoài;
 • Đăng ký thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài;
 • Cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh cho công ty;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng cho hoạt động đầu tư, chuyển vốn;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/ Văn phòng đại diện;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, thông tin dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án, chấm dứt dự án đầu tư;
 • Dịch vụ tư vấn chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp, giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Các dịch vụ trên đây của chúng tôi là trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, phần còn lại chúng tôi sẽ thực hiện.

Dịch vụ doanh nghiệp trong nước của Dương Luật bao gồm:

 • Tư vấn ban đầu cho khách hàng các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp theo ngành nghề mà khách hàng dự kiến thành lập;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, soạn thảo điều lệ, biên bản họp liên quan đến việc thành lập;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khắc dấu và cung cấp mẫu con dấu cho công ty;
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động;
 • Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, thay đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi bổ sung ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệ, các thông tin khác của doanh nghiệp
 • Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh cho công ty;
 • Dịch vụ tư vấn chuyển đổi và tái cấu trúc công ty;
 • Dịch vụ tư vấn về giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Dịch vụ tư vấn quản lý, điều hành doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp;

Các dịch vụ trên đây của chúng tôi là trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu hoặc đưa ra yêu cầu cho chúng tôi, phần còn lại chúng tôi sẽ thực hiện.

Dịch vụ liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Dương Luật bao gồm:

 • Tư vấn ban đầu cho khách hàng các vấn đề liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự kiến thành lập;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, soạn thảo điều lệ/ quy chế, biên bản họp, nghị quyết/ quyết định liên quan đến việc thành lập;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khắc dấu và cung cấp mẫu con dấu cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có yêu cầu);
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động (nếu có yêu cầu);
 • Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, thay đổi, bổ sung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Dịch vụ tư vấn về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Các dịch vụ trên đây của chúng tôi là trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu hoặc đưa ra yêu cầu cho chúng tôi, phần còn lại chúng tôi sẽ thực hiện.

 • Tư vấn và thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư lên 10.000.000 USD cho công ty con tại Việt Nam do Công ty Nhật Bản sở hữu trong lĩnh vực hạ tầng xây dựng Đường sắt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục cho tập đoàn Sunwah về thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh doanh văn phòng chia sẻ;
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin chấp thuận đầu tư cho công ty vốn Nhật Bản kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, thuê và cho thuê lại văn phòng;
 • Tư vấn và làm thủ tục thành lập công ty con của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nặng;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập quỹ quản lý vốn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp và có địa điểm hoạt động trên 20 quốc gia;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản để vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ sản phẩm tại Việt Nam, thực hiện các thủ tục xin giấy phép bán lẻ và thành lập cơ sở bán lẻ;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản để tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;
 • Và nhiều cá nhân, tập đoàn nước ngoài đến kinh doanh tại Việt Nam.

Trong phạm vi dịch vụ, chúng tôi cung cấp gói tư vấn toàn diện và thực hiện tất cả các công việc có liên quan cho đến khi công việc được hoàn tất theo như thỏa thuận. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn ban đầu, báo cáo pháp lý và nghiên cứu thị trường liên quan đến ngành nghề mà khách hàng dự kiến thành lập;
 • Tư vấn về điều kiện đầu tư, các hạn chế đầu tư, các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, bao gồm và không giới hạn liên quan đến doanh nghiệp, thuế, tài chính, kế toán, lao động, đất đai và các vấn đề khác;
 • Đăng ký thành lập công ty tại Việt Nam, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp theo quy định.
 • Tư vấn các thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch mua bán sáp nhập với cơ quan quản lý đầu tư của Việt Nam
 • Đăng ký thành lập văn phòng chi nhánh cho thương nhân nước ngoài;
 • Đăng ký thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài;
 • Cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh cho công ty;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng cho hoạt động đầu tư, chuyển vốn;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/ Văn phòng đại diện;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, thông tin dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án, chấm dứt dự án đầu tư;
 • Dịch vụ tư vấn chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp, giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Các dịch vụ trên đây của chúng tôi là trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, phần còn lại chúng tôi sẽ thực hiện.

Dịch vụ doanh nghiệp trong nước của Dương Luật bao gồm:

 • Tư vấn ban đầu cho khách hàng các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp theo ngành nghề mà khách hàng dự kiến thành lập;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, soạn thảo điều lệ, biên bản họp liên quan đến việc thành lập;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khắc dấu và cung cấp mẫu con dấu cho công ty;
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động;
 • Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, thay đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi bổ sung ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệ, các thông tin khác của doanh nghiệp
 • Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh cho công ty;
 • Dịch vụ tư vấn chuyển đổi và tái cấu trúc công ty;
 • Dịch vụ tư vấn về giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Dịch vụ tư vấn quản lý, điều hành doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp;

Các dịch vụ trên đây của chúng tôi là trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu hoặc đưa ra yêu cầu cho chúng tôi, phần còn lại chúng tôi sẽ thực hiện.

Dịch vụ liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Dương Luật bao gồm:

 • Tư vấn ban đầu cho khách hàng các vấn đề liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự kiến thành lập;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, soạn thảo điều lệ/ quy chế, biên bản họp, nghị quyết/ quyết định liên quan đến việc thành lập;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khắc dấu và cung cấp mẫu con dấu cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có yêu cầu);
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động (nếu có yêu cầu);
 • Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, thay đổi, bổ sung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Cung cấp địa chỉ đăng ký kinh doanh cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Dịch vụ tư vấn về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Các dịch vụ trên đây của chúng tôi là trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu hoặc đưa ra yêu cầu cho chúng tôi, phần còn lại chúng tôi sẽ thực hiện.

 • Tư vấn và thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư lên 10.000.000 USD cho công ty con tại Việt Nam do Công ty Nhật Bản sở hữu trong lĩnh vực hạ tầng xây dựng Đường sắt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục cho tập đoàn Sunwah về thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh doanh văn phòng chia sẻ;
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin chấp thuận đầu tư cho công ty vốn Nhật Bản kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, thuê và cho thuê lại văn phòng;
 • Tư vấn và làm thủ tục thành lập công ty con của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nặng;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập quỹ quản lý vốn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp và có địa điểm hoạt động trên 20 quốc gia;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản để vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ sản phẩm tại Việt Nam, thực hiện các thủ tục xin giấy phép bán lẻ và thành lập cơ sở bán lẻ;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản để tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;
 • Và nhiều cá nhân, tập đoàn nước ngoài đến kinh doanh tại Việt Nam.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Người nước ngoài có được thành lập công ty ở Việt Nam không?

Về cơ bản, người nước ngoài được phép đầu tư thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu vốn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà khách hàng dự định thực hiện và quốc tịch của nhà đầu tư.

Để thành lập công ty ở Việt Nam, tôi cần đáp ứng điều kiện gì?

Khách hàng nước ngoài thành lập công ty cần phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:

 • Từ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự;
 • Không bị pháp luật cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh;
 • Có năng lực tài chính thực hiện dự án đầu tư;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư phù hợp;

Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho khách hàng trước khi tiến hành bất kỳ thủ tục nào.

Các vấn đề cần phải lưu ý trước khi thành lập công ty ở Việt Nam?

Vui lòng bấm vào đây để đọc thêm về các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Ở Việt Nam hiện nay có các loại hình doanh nghiệp nào?

Hiện nay tại Việt Nam cho phép nhiều loại hình doanh nghiệp, tùy theo nhu cầu hoạt động và điều kiện tương ứng.

Trong các loại hình hoạt động, loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và công ty cổ phần (JSC) tương đối phổ biến.

Vui lòng bấm vào đây để đọc thêm về các loại hình doanh nghiệp và ưu nhược điểm của từng loại hình.

Việc thành lập công ty phải theo các trình tự nào và ở đâu?

Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư thành lập doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu tư (“IRC”), Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (“ERC”) và Giấy Đăng ký kinh doanh (tùy theo từng ngành nghề kinh doanh.

Xem thêm: trình tự thực hiện thủ tục đầu tư

Khác hàng đăng ký góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp sẽ phải xin Chấp Thuận Mua Vốn Góp/ Cổ phần, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (“ERC”) và Giấy Đăng ký kinh doanh (tùy theo từng ngành nghề kinh doanh.

Xem thêm: trình tự thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần

Gói dịch vụ của Dương Luật bao gồm những công việc gì?

Dương Luật hỗ trợ khách hàng trọn gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp và đại diện khách hàng thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan, bao gồm:

 • Xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp;
 • Soạn thảo điều lệ công ty, chứng nhận góp vốn;
 • Hỗ trợ mở tài khoản đầu tư, tài khoản hoạt động;
 • Và các công việc khác trong phạm vi dịch vụ đề xuất;

Vui lòng tham khảo gói phí dịch vụ tiêu chuẩn.

Biểu phí trên áp dụng cho những trường hợp nào?

Biểu phí trên là biểu phí tiêu chuẩn và được áp dụng khi (i) ngành nghề kinh doanh bạn dự kiến đầu tư là ngành nghề phổ biến và không bị hạn chế và/hoặc tuân thủ điều kiện theo quy định của Pháp Luật Việt Nam và (ii) bạn có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Các trường hợp đặc biệt khác vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp kịp thời.

Phí trên đây đã bao gồm toàn bộ các chi phí phát sinh chưa?

Phí nêu trên đã bao gồm phí dịch vụ của chúng tôi, nhưng chưa bao gồm:

 • Thuế Giá trị Gia tăng (VAT);
 • Phí dịch vụ dịch thuật, chứng thực tư pháp;
 • Phí điện thoại, gửi thư đường dài;

Các khoản phí này sẽ được thông báo cho khách hàng trước khi thực hiện.

Tôi sẽ thanh toán phí khi nào, thanh toán như thế nào?

Khách hàng thanh toán phí một (01) lần ngay trước khi thực hiện dịch vụ. Việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản, tiền mặt hoặc thông qua ví điện tử.

Phí chuyển tiền, nếu có, sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

Tôi có được thanh toán bằng ngoại tệ không?

Chúng tôi chấp nhận các khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND) hoặc Đô La Mỹ (USD).

Dương Luật có hoàn phí nếu không đạt kết quả không?

Chúng tôi hoàn trả toàn bộ Phí Dịch Vụ (nhưng không bao gồm phí và lệ phí nhà nước) cho khách hàng, trừ trường hợp do lỗi của khách hàng hoặc do sự kiện bất khả kháng.

Tiền hoàn phí sẽ được hoàn trả cho khách trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện hoàn phí.

Tôi có nhận được hóa đơn dịch vụ sau khi hoàn tất vụ việc không?

Chúng tôi phát hành hóa đơn cho toàn bộ các dịch vụ. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn dịch vụ trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ kết thúc dịch vụ và khách hàng thanh toán toàn bộ phí.

Tôi cần chuẩn bị hồ sơ gì để thành lập doanh nghiệp?

Khách hàng vui lòng tham khảo và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu tại đây. Lưu ý các hồ sơ trên đây là hồ sơ tiêu chuẩn và có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Các yêu cầu liên quan đến hồ sơ cần chuẩn bị?

Về nguyên tắc, các hồ sơ từ tiếng nước ngoài sẽ phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật và chứng thực tư pháp trước khi sử dụng tại Việt Nam.

Vui lòng xem thêm tại đây về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật và chứng thực tư pháp.

Tôi có thể cung cấp tài liệu bằng tiếng nước ngoài được không?

Có thể. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật cho khách hàng nếu có nhu cầu dịch thuật để nộp hồ sơ tại Việt Nam.

Dương Luật có hỗ trợ soạn thảo biểu mẫu bằng tiếng Anh không?

Chúng tôi soạn thảo cơ bản hồ sơ bằng tiếng Anh. Cần lưu ý hồ sơ khi nộp cho cơ quan nhà nước Việt Nam là hồ sơ bằng Tiếng Việt.

Chúng tôi sẽ tính phí các dịch thuật đối với các trường hợp khách hàng yêu cầu thêm.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, tôi cần làm gì?

Vui lòng hoàn thành toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu và gửi cho chúng tôi để tiến hành nộp hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ yêu cầu là bản giấy, đã được trình ký phù hợp theo đúng quy định bởi người có thẩm quyền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ khách hàng cung cấp không đúng với thực tế hoặc có dấu hiệu giả mạo, lừa dối.

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại 64 tỉnh thành phố trong cả nước

Khách Hàng Nói Về Chúng Tôi

Goes above and beyond to deliver high quality and reliable legal services to put the customer first and not just focused on fees, very satisfied.

Laurence Hamilton / CEO Builwork

Decisive in mindset, quick in actions and result-oriented. Don’t look out for any other firms if you already found them right here.

Loc Truong / Senior Account Manager Vista Management

믿을만한 법률 자문 서비스를 받았으며 덕분에 사건을 잘 마무리 했습니다. 영문으로도 원활한 상담이 가능해서 큰 도움이 됐습니다.

I finished my case well with reliable legal advice services. It was very helpful because he could consult in English fluently.

Jun / COO Monstaz

Duong Luat never failed to keep me updated. Mr Tin is very professional and practical not to mention how friendly he is as a person. Ms Yen on the other hand is very hospitable. Highly recommended if you have visa problems in Vietnam.

Donnie / Sale Manager at Havery & Morris

Kevin Augustus / CEO East Isle Enterprise

Tin is knowlegable and very helpful. He is willing to go the extra mile to provide the clients with best services and supports. The fee is good too! Highly recommend!

Thuy Ho / Sunwah Inno