Báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý

 • Phân loại, thu thập tài liệu kế toán
 • Hướng dẫn cách viết và quản lý hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, v.v.
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng/hàng quý
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, hàng quý
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
 • Dự thảo Báo cáo Tài chính Hàng năm

Quản lý sổ sách kế toán

 • Lập chứng từ thu chi, sổ nhật ký, sổ cái, sổ cái chi tiết,… theo quy định của pháp luật
 • Hướng dẫn cách ràng buộc các chứng từ kế toán theo các chuẩn mực chung
 • Nhập các tài khoản và ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán
 • In và đóng các chứng từ kế toán, sổ kế toán

Tiền lương

 • Tính lương và Báo cáo; xử lý bảng lương hàng tháng và chuẩn bị chuyển khoản ngân hàng.
 • Các phân đoạn theo luật định: tờ khai thuế TNCN hàng tháng/hàng quý, tờ khai SHUI (bảo hiểm) hàng tháng cho nhân viên và quyết toán thuế TNCN hàng năm.
 • Hỗ trợ trả lương khác, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng, tiền thưởng, cảnh báo và các vấn đề khác phát sinh trong doanh nghiệp.

Bảng báo giá. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@duongluat.com để yêu cầu báo giá. Xin lưu ý rằng mức phí sẽ chỉ mang tính chất tham khảo và được chúng tôi sửa đổi dựa trên các tài liệu được cung cấp.