Đầu tư nước ngoài trong sản xuất máy bay

1. Căn cứ pháp lí

– EVFTA, CPTPP, ACIA

2. Điều kiện chi tiết

2.1. ACIA, CPTPP  EVFTA: chỉ cho phép thành lập liên doanh và vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% trong lĩnh vực chế tạo máy bay

2.2. Pháp luật Việt Nam: Không có quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *