Các dịch vụ bưu chính (CPC 7511), Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512)

1. Căn cứ pháp lý:

–  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

–  Luật Bưu chính năm 2010.

–  Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

2. Điều kiện chi tiết:

2.1. WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, CPTPP:

Việt Nam chỉ có quy định đối với dịch vụ chuyển phát (CPC 7512**):  không hạn chế.

* Dịch vụ chuyển phát nhanh[1], tức là dịch vụ gồm thu gom chia chọn, vận chuyển và phát trong nước hoặc quốc tế:

(a) Thông tin dưới dạng văn bản[2], thể hiện trên bất kỳ hình thức vật lý nào, bao gồm cả:

– Dịch vụ có lai ghép (hybrid mail service);

– Thông tin quảng cáo trực tiếp (direct mail).

Trừ việc xử lý các vật gửi là thông tin dưới dạng văn bản có giá cước dịch vụ thấp hơn 10 lần giá cước của một bức thư tiêu chuẩn gửi trong nước ở nấc khối lượng đầu tiên 9 Đôla Mỹ quốc tế; với điều kiện tổng khối lượng của các vật phẩm này không quá 2000 gam.

(b) Kiện[3] và các hàng hóa khác.

* Xử lý các vật phẩm không ghi địa chỉ người nhận (non-addressed items).

Dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của các Thành viên sẽ được dành cho sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho Bưu chính Việt Nam hoặc các công ty con của Bưu chính Việt Nam đối với các hoạt động cạnh tranh.

2.2. EVFTA:

Phụ lục 8-B: Dịch vụ bưu chính (CPC7511** và 7512**) (Ngoại trừ các dịch vụ công cộng và dịch vụ dành riêng) là không hạn chế.

Dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của các Thành viên sẽ được dành cho sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho Bưu chính Việt Nam hoặc các công ty con của Bưu chính Việt Nam đối với các hoạt động cạnh tranh.

2.3. Pháp luật Việt Nam:

Những dự án bưu chính có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bưu chính có mức vốn từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở lên phải được thẩm tra trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 15 tỷ đồng Việt Nam phải được thẩm tra nhưng không phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *