Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ cấp giấy phép lao động

Lý lịch tư pháp của người nước ngoài là hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép lao động của người nước ngoài.
Theo quy định, loại phiếu lý lịch cần thiết để xin giấy phép lao động là phiếu lý lịch tư pháp số 1 (“LLTP”), ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa.
Người Lao động nước ngoài có thể xin phiếu LLTP bằng 2 cách:
Cách 1: Người Lao động nước ngoài xin cấp phiếu LLTP tại nước ngoài. LTTP này phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật, chứng thực tư pháp trước khi sử dụng. Thời gian hoàn tất từ 01 đến 02 tháng.
Cách 2: Người Lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ 06 (sáu) tháng trở lên có thể xin cấp LLTP tại Sở Tư pháp hoặc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia tại Việt Nam và không cần hợp pháp hóa lãnh sự. Thời gian thực hiện trung bình từ 15 ngày đến 30 ngày làm việc.
Lưu ý: Lý lịch tư pháp có giá trị trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *