Phát triển và vận hành chợ truyền thống

1. Căn cứ pháp lý

– CPTPP

2. Điều kiện chi tiết

– CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-31: Chợ truyền thống

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến chợ truyền thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *