Thủ tục chấp thuận góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Với việc Luật Đầu tư 2020 đã có hiệu lực và chưa có nghị định hướng dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 8909 / BKHĐT-PC để hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp. Chúng tôi tổng hợp những điểm chính và giải thích hướng dẫn mới về thủ tục này cũng như những ảnh hưởng liên quan đến hoạt động mua bán và sáp nhập tiềm năng.

Căn cứ vào Mục I, Khoản 3.2 của Công Văn, công ty mục tiêu nhận góp vốn hoặc bán cổ phần, phần vốn góp – thay vì chính nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và phiên bản 2020 – phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký xin chấp thuận  hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên, biểu mẫu được sử dụng cho thủ tục này phải có chữ ký của cả nhà đầu tư nước ngoài và công ty mục tiêu, do đó, chúng tôi cho rằng một trong hai hoặc cả hai vẫn có thể nộp hồ sơ trên thực tế.


Về thành phần hồ sơ

Theo Công Văn, hồ sơ xin chấp thuận hiện nay cần nhiều thông tin, tài liệu hơn so với các quy định trước đây, cụ thể là:

Thứ nhất. Văn bản yêu cầu chấp thuận M&A trong đó có các thông tin cụ thể như chi tiết đăng ký doanh nghiệp của công ty mục tiêu, bao gồm tên, mã số doanh nghiệp, hình thức doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và nhà đầu tư nước ngoài hiện tại nếu có.

Văn bản này cũng yêu cầu cung cấp thông tin về các cổ đông sáng lập, nếu có và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty mục tiêu (nếu công ty sử dụng đất ở hải đảo, biên giới, ven biển); tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi đầu tư; giá trị giao dịch; và thông tin về dự án đầu tư của công ty mục tiêu (nếu có) mới so với quy định cũ.

Thứ hai. Việc xin chấp thuận bao gồm bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân hợp pháp của cả nhà đầu tư nước ngoài và công ty mục tiêu.

Thứ ba. Văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và công ty mục tiêu cũng là văn bản mới. Lưu ý, từ khía cạnh thực tế, việc M&A phải được chấp thuận trước khi nhà đầu tư thực hiện bất kỳ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nào. Do đó, yêu cầu này có thể gây ra sự nhầm lẫn cho cả nhà đầu tư nước ngoài và công ty mục tiêu về việc họ phải nộp dự thảo thỏa thuận bằng văn bản hay văn bản đã ký cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Ngoài ra, nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn bổ sung (không mua bất kỳ cổ phần hoặc phần vốn góp nào từ bất kỳ cổ đông hoặc thành viên hiện tại nào) thì sẽ không chắc chắn phải đệ trình loại văn bản thỏa thuận nào.

Thứ tư. Văn bản kê khai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu công ty mục tiêu sử dụng đất ở hải đảo, biên giới, ven biển. Tuy nhiên, Công Văn không cung cấp bất kỳ biểu mẫu hoặc hướng dẫn nào thêm về việc kê khai này nên vẫn chưa thể được xác định rõ ràng.


Về ngành nghề kinh doanh

Về ngành nghề kinh doanh và điều kiện tiếp cận thị trường áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng với nhà đầu tư trong nước về điều kiện tiếp cận thị trường, trừ trường hợp cụ thể được quy định trong Danh mục ngành, nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài sẽ được ban hành bởi chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn khi nào một danh sách như vậy sẽ được chính phủ ban hành.

Trong danh mục, ngành, nghề hạn chế kinh doanh bao gồm ngành, nghề không được phép kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để tiếp cận thị trường. Chính phủ sẽ quy định chi tiết các điều kiện tiếp cận thị trường áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài trong từng lĩnh vực phù hợp với luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Về xử lý hồ sơ giai đoạn chuyển tiếp

Trước khi áp dụng Luật đầu tư 2020, hồ sơ hợp lệ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư được xử lý theo quy định của pháp luật 2014. Tuy nhiên, Luật Đầu Tư 2020 đã có hiệu lực và thay thế cho Luật Đầu Tư 2014 trước đó. Do đó, Công Văn này đưa ra hai trường hợp mà hồ sơ sẽ được xử lý:

  • nếu quá thời hạn mà vẫn chưa trả kết quả cho người nộp hồ sơ thì hồ sơ tiếp tục được xử lý theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và các quy định có liên quan.
  • nếu thời hạn sau ngày 01 tháng 01 năm 2021, Cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn người nộp đơn bổ sung các tài liệu còn thiếu (nếu có) hoặc sửa đổi hồ sơ đã nộp cho phù hợp với Luật Đầu tư 2020 và thủ tục sẽ được thực hiện theo luật mới.

Để thuận tiện cho việc thực hiện, Công văn được ban hành kèm theo các mẫu đơn phục vụ thủ tục đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, công văn chỉ mang tính chất hướng dẫn tạm thời để đảm bảo thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 kể từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Chính phủ ban hành nghị định chính thức hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *