Phương thức đầu tư nước ngoài diện góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài, thay vì thành lập mới doanh nghiệp, sẽ lựa chọn góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn vì loại hình công ty này rất an toàn với trách nhiệm hữu hạn và sự kiểm soát chặt chẽ cũng như cơ chế quản lý linh hoạt. Bài viết này chia sẻ với các bạn phương thức thực hiện việc góp vốn vào một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam.


Hình thức 1: Mua toàn bộ phần vốn góp để trở thành chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH Một thành viên)

Bước 1: Đăng ký mua cổ phần từ chủ sở hữu địa phươngTrong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có Thông báo về việc nhà đầu tư đủ điều kiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn.Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và giải trình.

Bước 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký mua hết phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên, nhà đầu tư nước ngoài trở thành chủ sở hữu công ty. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nếu hồ sơ được chấp nhận.

Nếu không, Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và yêu cầu giải trình.


Hình thức 2: Mua một phần vốn chủ sở hữu để chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trường hợp 1: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của công ty.

Trước hết bạn tiến hành thủ tục đăng ký phần vốn góp như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Sau đó, bạn tiến hành thủ tục chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH nhiều thành viên.

Trường hợp 2: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài không nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của công ty trở lên.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh ngành, nghề không có điều kiện thì Doanh nghiệp chỉ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nêu trên.


Hình thức 3: Mua phần vốn góp làm tăng số lượng thành viên (công ty TNHH nhiều thành viên)

Trường hợp 1: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của công ty;

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp (nêu trên).

Bước 2: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài không nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của công ty trở lên (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh ngành, nghề không có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ làm thủ tục liên quan đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đã nêu) trong trường hợp 1).


Chúng tôi hỗ trợ bạn những gì?

Trên cơ sở các bước thủ tục trên, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tùy theo nhu cầu lựa chọn của doanh nghiệp. Theo đó, các dịch vụ dành cho nhà đầu tư góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

  • Tư vấn cách thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận công ty TNHH khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn;
  • Tư vấn các thủ tục liên quan đến sửa đổi đăng ký doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty TNHH;
  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

Và một số thủ tục pháp lý khác phát sinh trong quá trình hợp pháp hóa việc mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi khi bạn có thắc mắc liên quan đến việc thực hiện thủ tục trên đây, chúng tôi phản hồi ngay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *