Giấy phép lao động cho người lao động làm việc tại chi nhánh

Nội dung câu hỏi:

Tôi được công ty giao thực hiện thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Công ty có trụ sở tại Đà Nẵng, có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (chi nhánh hoạt động phụ thuộc, không sử dụng con dấu).

Công ty dự kiến sẽ tuyển dụng người lao động nước ngoài để làm việc tại chi nhánh (người lao động của công ty và ký HĐLĐ với công ty, không ký với chi nhánh do chi nhánh không có con dấu).

Căn cứ theo quy định, tôi sẽ thực hiện thủ tục chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động và giấy phép lao động ở TP. Hồ Chí Minh hay tại TP. Đà Nẵng?

Theo tôi được biết thì người lao động dự kiến làm việc ở đâu sẽ xin nhu cầu lao động và giấy phép lao động ở đó, và trong trường hợp này tôi sẽ phải xin ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng khi hỏi thì SLĐ TP. HCM hướng dẫn phải thực hiện thủ tục này tại Đà Nẵng.

Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động là người sử dụng lao động nước ngoài. Trường hợp chi nhánh của công ty là đơn vị phụ thuộc, không sử dụng con dấu thì công ty sẽ làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động và địa điểm làm việc là tại chi nhánh./.

Xem chi tiết tại đây (hoặc nhập Mã tra cứu: PAKN.2021.10575 tại http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/dat-cau-hoi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *