Dương Luật hợp tác với Osome – Singapore

Chúng tôi rất vui và vinh dự được thông báo với bạn rằng chúng tôi được liệt kê là một chi nhánh của Osome Pte. Ltd, một công ty dịch vụ tổng hợp một cửa tại Singapore.

Thông qua sự hợp tác của chúng tôi, chúng tôi giúp công ty của bạn được đăng ký trực tuyến và nhanh chóng tại Singapore, đồng thời được theo dõi tài khoản doanh nghiệp. Tất cả các khoản phí chính phủ và dịch vụ đã được bao gồm, dành cho người nước ngoài và người dân địa phương Singapore.

Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc truy cập: Duong Luat – Osome và cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, phần còn lại chúng tôi sẽ thực hiện.

—–

It is our pleasure and honor to inform you that we are listed as an affiliate of Osome Pte. Ltd, a one-stop incorporation services company in Singapore.

Through our cooperation, we get your company registered fast and online at Singapore, and fast-tracked to a business account. All government fees and must-have services are included, for foreigners and Singapore locals.

Please contact us or access: Duong Luat – Osome and let us know your demand, we will do the remaining.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *