Dòng tiền vào công ty theo phương thức ủy thác đầu tư

Thời gian đầu, công ty địa phương do người được ủy thác thành lập, vì vậy để có tiền cho người ủy thác góp vốn vào công ty địa phương, người nước ngoài sẽ cho người nhận ủy thác vay một khoản tương đương với vốn điều lệ của công ty địa phương.

Theo đó, vui lòng xem quy trình và dòng tiền như dưới đây để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam để bạn tham khảo

1. Đối với dòng tiền đầu tiên tại thời điểm thành lập công ty địa phương dưới tên của người được ủy thác

  • Bước 1: Bạn cho đơn vị ủy thác vay số vốn tương ứng với số vốn điều lệ đã đăng ký; và
  • Bước 2: Bên nhận ủy thác sử dụng tiền vay vào tài khoản ngân hàng của công ty trong nước do người nước ngoài kiểm soát để bên nhận ủy thác thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo quy định của pháp luật.

2. Đối với dòng tiền thứ 2 khi người nước ngoài mua lại vốn của công ty trong nước từ người được ủy thác để trở thành chủ sở hữu duy nhất và chuyển đổi thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  • Bước 1: Sau khi người nước ngoài nhận được sự chấp thuận về việc mua lại vốn của công ty địa phương từ người được ủy thác, công ty địa phương mở DICA của mình tại một ngân hàng được phép tại Việt Nam;
  • Bước 2: Người nước ngoài chuyển giá mua vốn (tương đương với vốn điều lệ đã đăng ký và khoản vay) vào DICA của công ty trong nước đã mở ở Bước 1;
  • Bước 3: Giá mua phần vốn góp tại DICA của công ty địa phương được chuyển vào tài khoản giao dịch của công ty địa phương để công ty địa phương thay mặt bên nhận ủy thác kê khai thuế chuyển nhượng vốn của bên nhận ủy thác với cơ quan thuế; và
  • Bước 4: Để hoàn trả khoản vay theo dòng tiền thứ nhất, công ty trong nước chuyển giá mua vốn mua lại trong tài khoản giao dịch của công ty trong nước bằng tiền mặt cho người nước ngoài tại Việt Nam hoặc chuyển số tiền đó vào tài khoản ngân hàng tại Việt Nam do người nước ngoài.

Như bạn thấy ở trên, có 02 luồng tiền: (i) Luồng tiền thứ nhất là khoản vay cho người được ủy thác góp vào tài khoản ngân hàng của công ty trong nước do người nước ngoài kiểm soát; và (ii) dòng tiền thứ 2 dưới hình thức giá mua vốn mua lại thông qua DICA để tuân thủ pháp luật Việt Nam và sau đó trả cho người nước ngoài bằng tiền mặt tại Việt Nam để xóa khoản vay theo dòng tiền thứ nhất, và, trong giai đoạn sau, người nước ngoài có thể chuyển lợi nhuận / cổ tức từ công ty Việt Nam ra nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *