Điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu biển

1.Căn cứ pháp lý.

  • AFAS, EVFTA.
  • Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

2. Điều kiện chi tiết   

2.1. Quy định tại các Biểu cam kết về sản xuất:

  • AFAS và EVFTA: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển (CPC 8868): thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70%.
  • Riêng EVFTAbổ sung quy định về Đóng tàu và sửa chữa tàu biển như sau: Không cam kết đối với đầu tư nước ngoài trong sản xuất tàu hàng dưới 10000 DWT; tàu container dưới 800 TEU; tàu chở khách dưới 500 chỗ và tàu chở xà lan (ISIC 3511). Chỉ cho phép liên doanh và phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50%.

2.2. Pháp luật Việt Nam: Không có quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *