Điều kiện dành cho phân ngành hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý

– WTO, CPTPP

– Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

– Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

2. Điều kiện chi tiết

2.1. WTO: không quy định

2.2. CPTPP:cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

2.3. Pháp luật Việt Nam: hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tuân thủ các quy định, điều kiện theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *