Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở thị trường nội địa

1. Căn cứ pháp lý.

  • Luật Quản lý ngoại thương năm 2017
  • Luật Hải quan năm 2014
  • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

2. Điều kiện chi tiết

2.1. WTO: Không có trong Biểu.

2.2. Luật pháp Việt Nam:

Địa điểm thu gom hàng lẻ quy định tại Khoản 1 Điều 89 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan năm 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *