Dịch vụ liên quan đến xúc tiến, quảng bá du lịch

1. Căn cứ pháp lý.

– WTO, CPTPP

– Luật Du lịch năm 2017

2. Điều kiện chi tiết

2.1. WTO: không quy định

2.2. CPTPP:cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

2.3. Pháp luật Việt Nam: hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tuân thủ các quy định, điều kiện theo Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *