Dịch vụ đại diện, quản lý nghệ sỹ, vận động viên

1. Căn cứ pháp lý.

WTO, CPTPP

2. Điều kiện chi tiết

2.1. WTO: không quy định.

2.2. CPTPP:cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

2.3. Pháp luật Việt Nam: Không có quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *