Điều kiện đầu tư liên quan đến dịch vụ chụp ảnh trên cao

I. Căn cứ pháp lý

–  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

–  Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008

–  Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011

–  Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

II. Điều kiện chi tiết

1.  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP:

Dịch vụ chụp ảnh hàng không là chưa cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam:

Việc sử dụng các thiết bị tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vào bất kỳ mục đích nào được quản lý và cấp phép bởi Cục Tác Chiến – Bộ tổng tham mưu theo quy định theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *