Hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered

DƯƠNG LUẬT vui mừng thông báo về việc ký kết hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam.

Thông qua thỏa thuận này, DƯƠNG LUẬT sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài mở Tài khoản Công ty Đầu tư Trực tiếp (“DICA”) và Tài khoản Công ty tại Ngân hàng Standard Chartered mà không cần Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Văn phòng Ngân hàng.

Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ hữu ích cho khách hàng của chúng tôi, đặc biệt là tại thời điểm này, do COVID – 19, nhiều khách hàng không thể đến Việt Nam để thành lập công ty cũng như tài khoản Ngân hàng để góp vốn đầu tư.

 

DUONG LUAT is delighted to announce the signing of a cooperation contract with Standard Chartered Bank in Vietnam.

Through this agreement, DUONG LUAT will support foreign investors to open the Direct Investment Company Account (“DICA”) and Company Account at Standard Chartered Bank without the Legal Representative of Company presence in the Bank Office.

We do hope that will be helpful for our clients, especially at this time, due to the COVID – 19, many clients cannot come to Vietnam to set up the company as well as Bank account for contribution investment capital.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *