Hợp tác toàn diện với One – Value

DƯƠNG LUẬT trân trọng thông báo về việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với ONE – VALUE INC, một tổ chức xúc tiến đầu tư uy tín tại Nhật Bản.

ONE-VALUE INC là công ty tư vấn tại Nhật Bản với lĩnh vực kinh doanh chính là hỗ trợ các công ty Nhật Bản đầu tư/kinh doanh tại Việt Nam. ONE-VALUE INC cung cấp nhiều loại dịch vụ như nghiên cứu thị trường, chiến lược thâm nhập thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, dịch vụ tư vấn M&A, dịch vụ tư vấn liên quan đến nguồn nhân lực. ONE-VALUE INC sở hữu mạng lưới mạnh mẽ với các công ty Nhật Bản đang xem xét đầu tư vào Việt Nam.

Thông qua sự hợp tác toàn diện của mình, DƯƠNG LUẬT sẽ hỗ trợ ONE – VALUE INC tìm kiếm các dự án, sản phẩm cho khách hàng cũng như hỗ trợ họ về luật pháp tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng mối quan hệ của chúng tôi sẽ là nhịp cầu nối và tăng cường đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam cũng như xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản và ngược lại.

 

DUONG LUAT is pleased to announce the signing of a Cooperation Agreement with ONE – VALUE INC, a reputable investment promotion organization in Japan.

ONE-VALUE INC is a consulting company in Japan with its main business is to support Japanese companies to invest/do business in Vietnam. ONE-VALUE INC provides a wide range of services such as market research, market entry strategy, business planning, M&A advisory service, human resource-related consulting service. ONE-VALUE INC possesses a strong network with Japanese companies that are considering investing in Vietnam.

Through our comprehensive cooperation, DUONG LUAT will support ONE – VALUE INC to look for the projects, products for their clients as well as support them about the law in Vietnam.

We do hope our relationship shall be the bridge to connect and enhance the investment from Japan to Vietnam as well as the exportation from Vietnam to Japan and vice versa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *