Canh tác, sản xuất, chế biến cây trồng, động vật hoang dã

1. Căn cứ pháp lý.

– CPTPP

– Luật Trồng trọt năm 2018

– Luật Chăn nuôi năm 2018

– Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

– Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

– Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

2. Điều kiện chi tiết

2.1. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-11: Việc canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng này (bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng)

– Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến đầu tư trong các ngành và phân ngành đề cập ở trên.

2.2. Pháp luật Việt Nam:

– Danh mục các cây trồng và vật nuôi quý hiếm có thể tham khảo tại trang: www.kiemlam.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *