Các ngành nghề thực hiện theo cơ chế thí điểm của Quốc hội

1. Căn cứ pháp lí

– Chưa có quy định

2. Điều kiện chi tiết

Pháp luật Việt Nam: Chưa có quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *