Các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký

Bảng tóm tắt các mức thuế khấu trừ tại nguồn (thuế nhà thầu) theo các Hiệp định như sau:

Ghi chú:

1. Chưa có hiệu lực.

2. Tiền lãi nhận được bởi một số cơ quan chính phủ được miễn thuế khấu trừ tại nguồn.Trong một số trường hợp các mức thuế suất theo hiệp định cao hơn mức thuế suất thuế khấu trừ tại nguồn theo luật trong nước. Trong trường hợp đó mức thuế suất theo luật trong nước sẽ được áp dụng.

3. Nội dung của các Hiệp Định này chưa được công bố tại thời điểm đăng bài.

Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc khách hàng sử dụng các thông tin nêu trên mà chưa qua tham vấn của chuyên gia. Trong trường hợp khách hàng quan tâm và cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, thuế, kế toán, giấy phép và các vấn đề khác, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: info@duongluat.com hoặc qua điện thoại: 028 3838 6989 để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *