Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo (CPC 871)

1. Căn cứ pháp lý

–  WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

–  Luật Quảng cáo năm 2013.

–  Luật bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

–  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

2. Điều kiện chi tiết

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá): Được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo, và không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

Việc quảng cáo rượu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *